Zápis do 1. třídy

Školní rok 2024 – 2025

Zápis do 1. třídy naší ZŠ se bude konat ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 13.30 do 18.20 hodin a v pátek 12. dubna 2024 od 13.30 do 18.20 hodin.

Pozvánka k zápisu bude ve Vaší MŠ ještě vyvěšena na nástěnce spolu se vzorem rozpisu, na který můžete děti zapsat při 1. přípravce po domluvě s ostatními rodiči, kdo přijde k zápisu ve čtvrtek a kdo v pátek, aby se zkrátila doba čekání.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání.

Mgr. Hana Pacáková a paní učitelky ZŠ Nové Město

Přípravka pro budoucí prvňáčky

Přípravka je vhodná pro všechny budoucí prvňáčky. Jejím cílem je seznámit děti se školním prostředím, postupné zvykání si na sezení v lavici, udržení pozornosti, správný úchop psacího náčiní, správná mluva, rozvoj znalostí o přírodě, početní představivost, obratnost i výtvarná a hudební činnost. To vše formou hry.

Schůzky se budou konat každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin
v 1. třídě ZŠ Nové Město. V letošním školním roce začneme opět v únoru. V případě změny termínu budete včas informováni.

Termíny přípravky

6. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 2024

Poslední jmenovaný termín bude i dnem schůzky s rodiči budoucích prvňáčků, kde se dozvědí informace potřebné do nového školního roku 2024/2025.

Děti si s sebou přinesou: obyčejnou tužku, pastelky, nůžky, lepidlo v tyčince, přezůvky.