Zápis do 1. třídy

Školní rok 2024 – 2025

Zápis do 1. třídy naší ZŠ se bude konat ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 13.30 do 18.20 hodin a v pátek 12. dubna 2024 od 13.30 do 18.20 hodin.

Pozvánka k zápisu bude ve Vaší MŠ ještě vyvěšena na nástěnce spolu se vzorem rozpisu, na který můžete děti zapsat při 1. přípravce po domluvě s ostatními rodiči, kdo přijde k zápisu ve čtvrtek a kdo v pátek, aby se zkrátila doba čekání.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání.

Mgr. Hana Pacáková a paní učitelky ZŠ Nové Město

p

Seznam přijatých žáku pro rok 2024 / 2025 naleznete níže ke stažení:

Kritéria pro zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy rok 2024 plakát

Přípravka pro budoucí prvňáčky

Přípravka je vhodná pro všechny budoucí prvňáčky. Jejím cílem je seznámit děti se školním prostředím, postupné zvykání si na sezení v lavici, udržení pozornosti, správný úchop psacího náčiní, správná mluva, rozvoj znalostí o přírodě, početní představivost, obratnost i výtvarná a hudební činnost. To vše formou hry.

Schůzky se budou konat každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin
v 1. třídě ZŠ Nové Město. V letošním školním roce začneme opět v únoru. V případě změny termínu budete včas informováni.

Termíny přípravky

6. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 2024

Poslední jmenovaný termín bude i dnem schůzky s rodiči budoucích prvňáčků, kde se dozvědí informace potřebné do nového školního roku 2024/2025.

Děti si s sebou přinesou: obyčejnou tužku, pastelky, nůžky, lepidlo v tyčince, přezůvky.