Kontakty

Adresa

ZŠ Nové Město 1,
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Telefon

+420 495 486 043
+420 602 265 256

Ičo

709 86 789

Datová schránka

pgump9v

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ

Základní škola se sídlem Nové Město
IČO: 70986789
+420 495 486 043
email: zs.novemesto@worldonline.cz

Pověřenec pro OÚ

Ing. Lenka Skalická
+420 731 719 977
pocidlinsko@seznam.cz

Hledáte kudy k nám?