Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Oficiální název:

Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové

Důvod a způsob založení:

Zřizovatel:

Obec Nové Město, Nové Město 79, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Základní účel zřízení – školní vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

Organizační struktura:

ZŠ, Družina, výdejna

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ

Základní škola se sídlem Nové Město
IČO: 70986789
+420 495 486 043
email: zs.novemesto@worldonline.cz

Pověřenec pro OÚ

Ing. Lenka Skalická
+420 731 719 977
email: pocidlinsko@seznam.cz

Kontaktní spojení

ředitelka školy Mgr. Hana Pacáková
+420 495 486 043
email: zs.novemesto@worldonline.cz

Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Nové Město
Nové Město 1, Chlumec nad Cidlinou 503 51

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola Nové Město
Nové Město 1, Chlumec nad Cidlinou 503 51

Úřední hodiny:

PO – PÁ: 6:45 – 15:30

Telefonní čísla:

+420 495 486 043
+420 602 265 256

Adresa internetové stránky:

www.zs-novemesto.cz

Adresa podatelny:

Nové Město 1, Chlumec nad Cidlinou 50351

Elektronická adresy podatelny:

zs.novemesto@worldonline.cz

Datová schránka:

gump9vp

Číslo účtu:

 

IČO:

70986789

DIČ:

škola není plátcem DPH

Dokumenty ke stažení:

ZDE

Žádosti o informace:

Prostřednictvím elektronické pošty: zs.novemesto@worldonline.cz
prostřednictvím datové schránky: gump9vp
Písemně poštou nebo osobně na adrese sídla organizace uvedené výše.

Příjem a podání podnětů:

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Nejdůležitěší používáné předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

Úhrady za poskytování informací:

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

Licenční smlouvy:

vzory licenčních smluv – viz dokumenty: ZDE

Výhradní licence:

Nejsou v současné době poskytnuty.

Výroční zprávy:

Viz – dokumenty: ZDE