Družina a kroužky

Školní družina

K družině lze dítě přihlásit formou přihlašovacího formuláře, které obdrží první školní den. Dítě můžete přihlásit do družiny kdykoliv během roku. Družina je zpoplatněna paušálním poplatkem 50 Kč/měsíčně, který se platí hotově v budově školy.

Program v družině

Školní družina slouží dítěti k přípravě na vyučování, odpočinku a k aktivnímu využití svého volného času. V případě, kdy to počasí umožňuje, rádi trávíme čas s dětmi venku na našem velkém oploceném školním dvoře. Vše pod dohledem odborného personálu.

Vychovatelky:

Od kdy do kdy?

Školní družina je otevřena ve dnech školního vyučování v době od 6:30 do 7:40 a od 11:45 do 16:05.

Kroužky

Děti mohou navštěvovat tyto bezplatné zájmové kroužky:

úterý 13.30 – 14.30

Tělovýchovný kroužek 1. a 2. ročník

Kroužek vede:

Mgr. Lucie Kohoutová
lucie.kohoutova@zs-novemesto.cz

pondělí 13.30 – 14.30

Sportovní hry 3. až 5. ročník

Kroužek vede:

Mgr. Gabriela Jansová
gabriela.jansova@zs-novemesto.cz

Jak dítě přihlásit do kroužku?

Přihlášení na kroužky probíhá formou přihlašovacího formuláře, který dostanou děti první školní den.
Přihlášení čí odhlášení lze provézt pololetně.