Školní poradenské pracoviště

Konzultace na pracovišti jsou možné po domluvě 

Mgr. Kateřina Horáková
Mgr. Hana Pacáková
Mgr. Gabriela Jansová

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Nové Město, okr. Hradec Králové

  • Školní poradenské pracoviště, (dále jen ŠPP) je zřízeno podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.
  • ŠPP spolupracuje se Školskými poradenskými zařízeními, která poskytují odbornou a metodickou podporu.
  • Členové týmu ŠPP spolu vzájemné spolupracují, jejich činnosti se prolínají. S důvěrnými informacemi v rácmi možností ŠPP je nakládáno v souladu s Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.