Školská rada

Za učitele

Mgr. Naděžda Horáková 

Za Obec Nové Město

Lenka Rezová

Za rodiče

Jana Musilová, Dis.