Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a poslední setkání předškoláků

Na setkání s budoucími prvňáčky a s jejich rodiči se těší nová paní ředitelka Mgr. Jana Chlandová a třídní učitelka prvňáčků Mgr. Barbora Řeháčková, která je zároveň správcem sociálních sítí ZŠ Nové Město.
Program s předškoláky povede Mgr. Lucie Kohoutová, která bude v příštím roce učit v 1. třídě výtvarnou výchovu, tělocvik a pracovní činnosti.
Těšíme se na spolupráci!🍀

Poslední aktuality: